ПРАЙС-ЛИСТ

Медицинского
центра «АЛЬФА-ВИТА»

c 04/06/2018

1.Консультации специалистов
2. Лабораторная диагностика. Подготовка к анализам
 • Общеклинические исследования
 • Биохимические исследования
 • Исследование свертывающей системы
 • Исследование обмена веществ
 • Гормональный скрининг
 • Цитологические исследования
 • Гистологические исследования
 • Бактериологические исследования

 

Лабораторная диагностика заболеваний
 • Ревмопробы, маркеры аутоиммунных и аллергических заболеваний
 • Онкологический скрининг
 • Маркеры анемии
 • Маркеры повреждения тканей
 • Исследование метаболизма костной ткани
 • Исследования при бесплодии

 

Инфекционные заболевания
 • Заболевания передающиеся половым путем (ЗППП)
 • TORCH-инфекции
Вирусные инфекции
 • Вирусные гепатиты
 • Герпетическая инфекция
 • Мононуклеоз
 • Другие
Бактериальные инфекции
Паразитарные инфекции
3. Функциональная диагностика.
 • Исследование сердечно-сосудистой системы
 • Исследование головного мозга
 • Исследование функции внешнего дыхания
 • Исследование желудочно-кишечного тракта

 

4. Рентгенологические исследования.Подготовка к исследованиям
5. Ультразвуковые исследования.Подготовка к исследованиям
6. Лечебные процедуры
 • Гинекологические манипуляции
 • Урологические манипуляции
 • Инъекционная косметология
 • Дерматологические манипуляции
 • Офтальмологические манипуляции
 • Отоларингологические манипуляции

 

Консультації лікарів для дорослих
Первинні консультації для дорослих
 код     цена 
1 Консультація акушера-гінеколога первинна 350
11 Консультація дерматолога первинна 350
12 Консультація дерматовенеролога первинна 350
13 Консультація дієтолога первинна 350
15 Консультація ендокринолога первинна 350
19 Консультація кардіолога первинна 350
23 Консультація мамолога первинна 500
24 Консультація невропатолога первинна професора 600
25 Консультація невропатолога первинна 450
30 Консультація оториноларинголога первинна 350
208 УЗД органів малої миски трансабдомінальне (урологічне) 350
209 УЗД передміхурової залози трансабдомінальне 300
210 УЗД передміхурової залози трансректальне 400
213 УЗД органів калитки 200
217 УЗД печінки 120
221 УЗД підшлункової залози 120
222 УЗД селезінки 120
223 УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова залоза) 300
224 УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова залоза + нирки) 380
226 Ехокардіографія (ЕХО КГ) 500
229 УЗД доплерівське судин (артерій) кінцівок 350
230 УЗД доплерівське судин (вен) кінцівок 350
232 УЗД доплерівське судин голови та шиї 450
233 УЗД доплерівське судин шиї 200
236 УЗД м’яких тканин 250
237 УЗД молочних залоз 250
242 УЗД слинних залоз 120
243 УЗД регіональних лімфовузлів 250
245 УЗД  суглобу 200
245 УЗД суглобів 250
251 УЗД щитовидної залози 250
3871 УЗД доплер органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, селезінка) 300
4560 УЗД нирок з допплерографиею 350
5789 Чоловіче комплексне УЗД дослідження (щитоподібна залоза, органи черевної порожнини, нирки) 600
5867 Чоловіче комплексне УЗД дослідження (щитоподібна залоза, органи черевної порожнини, нирки, органи калитки) 800
Ендоскопічні методи для дорослих
 код     цена 
298 ЕФГДС 460
299 ЕФГДС з уреазним тестом на хелікобактер 550
300 ЕФГДС з визначенням кислотності шлункового соку (рН-метрією) 600
301 ЕФГДС з уреазним тестом на хелікобактер з визначенням  кислотності 670
306 pH-метрія 180
307 Дуоденальне зондування з посівом жовчі 670
308 Колоноскопія 1140
330 Цистоскопія 1700
331 Уретроскопія 1500
4035 Ендоскопічна полієктомія 1400
4037 Ендоскопічне видалення стелящогося поліпа 3900
4051 Петлева біопсія з гістологіею 1200
Рентгенографія для дорослих
 код     цена 
18 Маммографія в 2-х проекціях (дві молочні залози) 500
345 Маммографія в 2-х проекціях (одна молочна залоза) 250
355 Ортопантомограма 170
358 Рентгенографія однієї стопи 250
359 Рентгенографія грудного відділу хребта 340
360 Ренгенографія органів грудної порожнини 250
360 Рентгенографія органів грудної клітини 250
362 Рентгенографія колінного суглобу 280
363 Рентгенографія стегнової кістки 320
364 Рентгенографія кісток гомілки 270
365 Рентгенографія кісток носу 240
368 Рентгенографія кісток тазу 300
369 Рентгенографія кісток черепа 240
370 Рентгенографія  куприка 335
371 Рентгенографія ліктьового суглобу 220
372 Рентгенографія плечового суглобу 220
373 Рентгенографія поперекового відділу хребта 320
374 Рентгенографія гомілкового суставу 250
375 Рентгенографія придаткових пазух носу 220
376 Рентгенографія ребер 270
377 Рентгенографія пальців кисті 220
378 Рентгенографія променевого суглобу 250
379 Рентгенографія кульшового суглобу 290
380 Рентгенографія турецького сідла 250
381 Рентгенографія шийного відділу хребта 260
383 Рентгенографія однієй кісті 220
4059 Рентгенографія стравоходу 650
4060 Дослідження товстого кішечника (з прийомом барію) 351,52
4061 КТ скронева кістка 975
4062 КТ шиї (гортань, глотка, щитоподібна залози) 1040
4063 КТ навколоносових пазух 975
4064 КТ шиїний відділ хребта 975
4065 КТ грудного відділу хребта 975
4067 КТ органів грудної порожнини 1040
4068 КТ кістки таза 1040
4069 КТ суглобу (повздовжно-крижового, колінного,гомілкоступневого, плечового, ліктьового) 1040
4070 КТ повздовжного відділу хребта 975
Функціональна діагностика для дорослих
 код     цена 
705 Дослідження функції зовнішнього дихання 220
707 Електроенцефалографія (ЕЕГ) 450
711 Електрокардіографія (ЕКГ) з описом 220
713 Ехоенцефалографія (ЕХО ЕГ) 250
715 Резовазографія РВГ 250
719 РЭГ реоенцефалографія 250
Лабораторні дослідження
Комплексні аналізи
 код     цена 
18 Печінкови проби (білірубін фракційно АЛТ,АСТ,ЛФ,ГГТ,білок,тимолова проба) 370
21 Ниркові проби (сечорвина,креатинін, сечева кислота) 140
28 Ліпідний обмін (трігліцеріди,ліпопротеіди фракційно,холестерін) 140
29 Біохімічний аналіз крові(білірубін, АЛТ,АСТ,загальний білок, сечовина, креатинін) 285
4 Система згортання крові(протромбіновий час,АЧТВ, фібриноген, тромбіновий час, МНО індекс) 320
4057 Пакет »Жіноче здоров`я» 2900
4058 Пакет »Чоловіче здоров`я» 2400
7002 Torch — інфекції Ig M(краснуха,токсоплазмоз,герпес1/2 типу,CMV) 420
7003 Torch — інфекції Ig G(краснуха,токсоплазмоз,герпес1/2 типу,CMV) 420
944 Ревмопроби(С реактивний білок,антистрептолізин — О, ревматоїдний фактор) 280
Біохімічні дослідження
 код     цена 
1561 Альбумін 45
740 Альфа-амілаза 50
741 Проба Реберга (клиренс креатиніна) 45
755 Тромбіновий час 65
756 Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ індекс) 65
763 Ліпаза (BioSystems) 60
805 Холінестераза 45
Інші дослідження
 код     цена 
66 Індекс HOMA 250
736 Сечовина 50
737 Креатинін 50
738 Сечова кислота 50
739 Глюкоза сироватки крові 50
742 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 110
757 Білкові фракції (протеїнограма) 200
760 Глюкозотолерантний тест 120
762 Креатинкіназа (СК) 60
765 µАльбумін/креатинін (сеча) 150
781 Спермограма 200
804 Загальний білок 50
945 Ревматоїдний фактор Ig G+M+A 100
946 С-реактивний білок кільк. 130
947 Антистрептолізин-о О 80
Загальні клінічні дослідження
 код     цена 
103 Аналіз зіскобу на яйца гостриків 90
1456 Сеча на діастазу 100
3051 Микроскопия мокроты 120
4047 Мікроальбумінорія, ранкова порція сечі 110
4048 Аналіз калу на прихований кров 90
4071 Час згортання крові 80
720 Коагулограмма (комплекс) 250
743 Протромбін.час/ індекс 80
744 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 80
754 Фібріноген 80
772 Глікований гемоглобін 180
773 Загальний аналіз крові (без формули) 120
776 Аналіз кала на яйцеглист 110
777 Копрограмма 110
778 Розгорнутий аналіз крові(формула) 150
779 Антирезусні антитіла 130
780 Група крові, резус фактор 100
782 Загальний аналіз сечі 110
783 Сеча по Нечипоренку 100
9732 Визначення антитіл до ВІЛ 280
Печінкові проби
 код     цена 
789 Білірубін загальний 55
790 Білірубін прямий 55
791 АСТ(аспартатамінотрансфераза) 55
792 АЛТ(аланінамінотрансфераза) 55
800 Лужна фосфатаза 55
801 Тимолова проба 55
802 Гама-глутамилтрансфераза ГТП 55
96 Білірубін фракційно 90
Показники ліпідного обміну
 код     цена 
4046 Ліпаза 80
806 Холестерин 50
807 Тригліцериди 50
827 Ліпідограмма 150
Електроліти
 код     цена 
4565 Калій 50
4566 Натрій 50
83 Хлор 50
830 Фосфор неорганічний 50
837 Кальцій 50
839 Магній 50
91 Кальцій іонізований 100
Гормони
 код     цена 
4045 25-СН холекальціферол (вітамін D3) 450
844 Кортизол (Beckman Coulter,USA) 210
845 Кортизол в добовій сечі 210
852 СТГ(гормон росту) 170
Гормони тироїдні
 код     цена 
841 Інсулін (Beckman Coulter,USA) 200
853 T4 загальний (тироксин загальний) 140
854 ТТГ(тиреотропний гормон) 140
855 Т3 (трийодтиронін загальний) 140
856 Anti-h Tg (антитіла до тиреоглобуліну) 140
857 Паратиреоїдний гормон 150
858 Free Т3(трийодтиронин вільний) 140
859 Free T4(тироксин вільний) 140
860 АТПО (антитіла до тиреопероксидази) 200
Гормони статеві
 код     цена 
861 ФСГ (Beckman Coulter,USA) 170
862 ЛГ(лютеїнизуючий гормон) 170
863 Прогестерон (Beckman Coulter,USA) 170
864 Естрадіол 17В(Е2) (Beckman Coulter) 170
865 Пролактін (Beckman Coulter,USA) 170
866 Тестостерон (Beckman Coulter,USA) 170
867 Статевий глобулінозв.глобулін (АСБ) 170
868 17-Оксипрогестерон 180
869 Антимюллерів гормон (Ansh Labs) 560
870 Дигідроепіандростерон (DHEAS) 170
872 Тестостерон вільний 210
Онкомаркери
615 Ідекс вільного PSA (Beckman Coulter,USA) 400
875 Тіреоглобулін(Beckman Coulter,USA) 170
876 PSA total (Beckman Coulter,USA) 230
877 PSA free (Beckman Coulter,USA) 180
878 СА 19-9(онкомаркер підшлун з-зи) 270
879 СА 15-3 (онкомаркер молочної залози) 270
880 РЕА(Онкомаркер загальний) 220
881 СА-125 (онкомаркер яєчників) 290
882 СА 72-4(онкомаркер шлунка) 370
883 НЕ 4 (онкомаркер рака яєчників) 600
Діагностіка анемій
 код     цена 
767 Феритин 250
768 Трансферин 220
769 ОЖСС (загал.залізозв.здатність сиров-ки) 100
770 Вітамін В12, цинкобаламін 250
771 Фолієва кислота (фолацин) 180
886 Альфа-фето протеїн 195
887 ХГЧ загал. ?-субодиниця(з розвед. для вагітних). 195
887 ХГЧ загал. бета-субодиниця(з розвед. для вагітних). 195
888 Естріол вільний (Beckman Coulter) 195
889 ХГЧ загал. ?-субодиниця (без розвед.)до 1000од) 195
889 ХГЧ загал. бета-субодиниця (без розвед.)до 1000од) 195
890 РАРР білок(моніторінг вагітності) 240
891 ХГЧ (вільна ?-субодиниця) 190
891 ХГЧ (вільна бета-субодиниця) 190
892 Пренатальн.скринінг I трим.+PRISCA 420
893 Пренатальн.скринінг II трим.+PRISCA 470
894 Скринінг дефект.нерв.трубки(PRISCA) 200
Гельмінти
 код     цена 
895 Антитіла Ig G до анізакід 130
896 Антитіла IgG+M+A до лямблій 110
897 Антитіла IgG+A до трихінел 110
898 Антитіла IgG до токсокар 110
900 Антитіла IgG до опісторхів 110
901 Антитіла IgG+A до Echinococcus granulosus 110
902 Антитіла IgG до аскарид 130
Лабораторні пакети
 код     цена 
8001 Гастроентерологічний профіль:ЗАК,печінкові проби (білірубін фракційно,АЛТ,АСТ,ЛФ,ГГТП) амілаза,глюкоза, копрограма, антітіла НР) 7500
8002 Кардіологічний профіль :ЗАК, ЗАС, ліпідограма, АСТ,АЛТ,глюкоза, ТТГ, протромбіновий тест, креатінін 9100
8003 Ниркові проби: ЗАС, креатінін,сечовина,сечова  кислота,калій 285
8004 Щитоподібна залоза: ТТГ, Т3 віл.,Т4 віл., ТГ, АТПО 770
8005 Цукровий діабет:глюкоза, глікований гемоглобін, С пептід 395
8006 Надлишкова маса тіла: ЗАК, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП,білірубін фракційно,ліпідограма, індекс НОМА, ТТГ, Т4віл., пролактін,кортізол 1520
Алергія
 код     цена 
1004 Грибкові антигени Ig E(1алерген) 110
1005 Бактеріальні антигени Ig E(1алерген) 110
1006 Алергія Ig E побутова (1алерген) 110
1007 Алергія Ig E побутова (2алергена) 140
1029 Алергія Ig E побутова (3алергена) 180
1030 Алергія Ig E побутова (4алергена) 220
1031 Алергія Ig E побутова (5алергенів) 260
1032 Алергія Ig E побутова (6алергенів) 300
1033 Алергія Ig E побутова (7алергенів) 340
1034 Пилкова алергія Ig E (1алерген) 110
1035 Пилкова алергія Ig E (2алергена) 140
1037 Пилкова алергія Ig E (3алергена) 180
1038 Пилкова алергія Ig E (4алергена) 220
1039 Пилкова алергія Ig E (5алергенів) 260
1041 Пилкова алергія Ig E (6алергенів) 300
1042 Пилкова алергія Ig E (7алергенів) 340
1049 Харчова алергія Ig E (1алерген) 110
1050 Імуноглобуліни Ig E(півкільскісний) 200
1051 Харчова алергія Ig E Біовелл (1алерген) 180
1059 Харчова алергія Ig E Біовелл (2алергена) 220
1060 Харчова алергія Ig E Біовелл (3алергена) 260
1061 Харчова алергія Ig E Біовелл (4алергена) 300
1104 Харчова алергія Ig E Біовелл (5алергенів) 340
1120 Харчова алергія Ig E Біовелл (6алергенів) 300
1121 Харчова алергія Ig E Біовелл (7алергенів) 340
1122 Харчова алергія Ig E Біовелл (8алергенів) 380
1123 ПЛР.Інтерлейкін 28В 260
1951 Взяття венозної крові для дослідження 40
949 Гліадін Ig G 110
950 Грибкові антигени Ig E (8 типів) 250
951 Бактеріальні антигени Ig E (8 типів) 250
952 Побутова алергія Ig E (8 типів) 300
954 Пилкова алергія Ig E (8 типів) 300
957 Імуноглобуліни Ig E(ма ркер алергії) 170
958 Харчова алергія панель Ig E (16типів) 400
959 Імунограма (активність лімфоцитів,нейтрофілів,комплемент,кількість ЦІК, Ig G,M,A) 500
960 Імунограма розширена(загальна імунограма +лазерна цитофлуоріметрія CD3,4,8,16,20) 600
961 Додаткові функціональні тести(реакція бласттрансформації лімфоцитів,активність кілерів NK клітин) 250
Гепатит А
 код     цена 
1124 ПЛР.Гепатит А (RT-PCR ) 170
1146 Антитіла Ig G до гепатиту А (HAV) 110
1148 Антитіла Ig М до гепатиту А (HAV) 110
Гепатит В
 код     цена 
1150 ПЛР.Гепатит В (ДНК-Технология) 170
1152 ПЛР.Гепатит В 170
1158 HBsAg австралійский антиген 160
1162 Антитіла Ig G до HBsAg 160
1164 Антитіла Ig G до HВcorAg 160
1167 Антитіла Ig M до HВcorAg 160
1168 HВe-Ag 160
1169 Антитіла Ig G до HВeAg 160
1170 ПЛР.Гепатит В кількіст. Real-Time 580
7890 Anti-Hbe IgG 160
Гепатит С
 код     цена 
1171 ПЛР.Гепатит С 170
1174 ПЛР.Генотипування HCV(RT-PCR ) 490
1181 Антитіла Ig G до гепатиту С 110
1186 Антитіла Ig G+М до гепатиту С 110
1188 Антитіла Ig М до гепатиту С 110
1189 Імуноблотінг гепатиту С(coreAg/Ns3/Ns4/Ns5) 220
1213 ПЛР.Гепатит С кількіст. Real-Time 800
Гепатит Д
 код     цена 
1214 ПЛР.Гепатит D(RT-PCR ) 160
1215 Антитіла Ig G+М до гепатиту Д(HDV) 110
Гепатит G
 код     цена 
1216 ПЛР.Гепатит G (джи) (RT-PCR ) 160
Гепатит TTV
 код     цена 
1217 ПЛР.Гепатит TTV 160
TORCH група
 код     цена 
1218 ПЛР.Герпес HSV1/2 без типування 130
TORCH група: Герпес
 код     цена 
1219 ПЛР. Герпес 7 тип 110
1220 ПЛР. Герпес 8 тип 110
1221 ПЛР.Герпес HSV1/2 типування 130
1222 ПЛР.Герпес HHV 6 тип 120
1223 ПЛР.Varicella zoster 130
1224 Антитіла IgG до НSV 1,2 110
1225 Антитіла IgМ до НSV 1,2 110
1226 Антитіла IgG до Varicella zoster(DSL) 180
1227 Антитіла IgМ до Varicella zoster(DSL) 180
1228 Антитіла Ig G до вірусу HSV -1 180
1229 Антитіла Ig G до вірусу HSV-2 180
1230 Антитіла Ig G до Герпесу 6 типу 120
1233 Антитіла Ig G до Герпесу 8 типу 120
1236 Антитіла Ig M до HSV — 1 180
1237 Антитіла Ig M до HSV — 2 180
TORCH група: Цитомегаловірус
 код     цена 
1238 ПЛР.Цитомегаловірус CMV 110
1239 Антитіла IgG до CMV 110
1240 Антитіла IgМ до CMV 110
TORCH-група: Токсоплазма
 код     цена 
1241 ПЛР.Toxoplasma gondii 110
1242 Авідність Toxoplasma IgG 170
1243 Антитіла IgG доToxoplasma gondii 110
1244 Антитіла IgМ Toxopl.Gondii 110
1245 Антитіла IgG доToxopl.gondii(для авідності) 110
TORCH-група: Червоничка
 код     цена 
1246 ПЛР.Rubella (RT-PCR) 180
1247 Антитіла IgМ до червонички (Rubella) 110
1248 Антитіла IgG до червонички (Rubella) 110
TORCH-група: Мононуклеоз
 код     цена 
1258 ПЛР.Епштейн- Барр EBV Real-Time 110
1259 Антитіла IgМ до Епшт.Барр(EBV-VCA) 110
1261 Антитіла EA IgG Епшт.Бар.(EBV) 110
1262 Антитіла IgG Епшт.Бар.(EBNA) 110
1272 Антитіла IgG до Епшт.Барр(EBV-VCA) 120
Бактеріологічні дослідження
 код     цена 
1273 ПЛР.Staphylococcus aureus (MR1411) 150
1274 ПЛР.Ентеровіруси(RT- PCR) 120
1275 Антитіла IgG до кашлюку 170
1288 Антитіла IgМ до кашлюку 170
1291 Антитіла Ig G до Borrelia burgorferi 150
1292 Anti-Borrelia Select Ig M 150
1300 Антитіла Ig G до вірусу корі 110
400 Бак. Посів на BL из носа и зева 350
400 Бак.посів на BL із  носу зева 260
6789 Бак.посів із вуха+антибіотикограма 280
6790 Бак.посів дріжеподібні гриби 300
7210 Бак.посів мокроти+антібіотікограма 280
725 Бакпосів калу на дисбактеріоз 280
726 Бакпосів ногтівої пластини (забір лікарем) 500
784 Бак.посів сечі+антибіотикограма 280
785 Бак.посів із зіву+антибіотикограма 280
786 Бак.посів із носу+антибіотикограма 280
787 Бак.посів на мікрофлору (у/г)+антибіотикограма 280
983 Бак.посів секрету простати 250
Статеві захворювання
 код     цена 
1301 ПЛР бак. флори (Фемофлор) 900
1306 ПЛР.Chlamydia trachomatis 110
1370 ПЛР.Ureaplasma species(urealit/parvum) 110
1371 ПЛР.Mycoplasma hominis 110
1375 ПЛР.Mycoplasma genitalium 110
1376 ПЛР.Trichomonas vaginalis 110
1377 ПЛР.Gardnerella vaginalis 110
1380 ПЛР.Neisseria gonorrhoeae 110
1381 ПЛР.Candida albicans 110
1382 ПЦР.Candida(albicans+crusei+glabrata) 110
1383 Антиспермальний (МАР) тест 240
1384 Генітальний скринінг 590
1385 Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis 110
1386 Антитіла IgА до Chlamydia trachomatis 110
1387 Антитіла IgМ до Chlamydia trachomatis 110
1388 Антитіла IgG до Ureaplasma urealiticum 110
1389 Антитіла IgМ до Ureaplasma urealiticum 110
1390 Антитіла IgG до Mycoplasma hominis 110
1391 Антитіла IgМ до Mycoplasma hominis 110
1392 Антитіла IgG до Trichomonas vaginalis 110
1393 Кардіоліпіновий антиген ( VDRL.) 110
1394 Антитіла до Люіс IgG+М 110
1395 ПЛР.Папіломавірус HPV16/18 типування 125
1396 ПЛР.ПапіломавірусHPV33/35/39/45типування 185
1397 ПЛР.Папіломавірус31/56/59/52/58/66типування 185
1398 ПЛР.Папіломавірус HPV 6/11типування 125
1399 ПЛР.Папіломавірус HPV(12 типів)генотипування 450
5670 Андрофлор 990
8612 Скрининг ЗППП 950
Легеневі захворювання
 код     цена 
1400 ПЛР. Mycobacter tuberculosis 120
1401 ПЛР.Chlamydia pneumoniae 120
1402 ПЛР.Mycoplasma pneumoniae 120
1403 Антитіла до туберкулезу А+М+G 120
1404 Антитіла IgG до Mycoplasma pneumoniae 120
1405 Антитіла IgG до Chlamydia pneumoniae 120
1406 Антитіла IgМ до Mycoplasma pneumoniae 150
1407 Антитіла Ig М до Chlamydia pneumoniae 150
Гастроентерологічні захворювання
 код     цена 
401 ПЛР.Helicobacter p. 150
402 Антитіла IgG+А+М до Helicobacter p. 140
403 Антитіла IgG Helicobacter p.( Cag A) 120
Цитоморфологічні та культуральні дослідження
 код     цена 
0102 Патгістологія з ЕФГДС 900
0107 Капсидний тест 540
1018 Цитоморфологія м/о 210
1036 Мікроскопія виділеннь з уретри м/о 120
1195 Мікоплазма IST 350
1567 Патгістологія 720
404 Мікроскопія секрету передміхурової залози 100
405 Мікроскопія еякуляту 100
406 Мікроскопія виділень з уретри 100
407 Мазок урогенітальний 120
408 Цитологічне дослідження 120
409 Цитологічний мазок Папаніколау 240
410 Трихомона(культур.метод InPouch) 450
411 Neisseria spp (культ.метод) 400
413 Цитоморфологія 280
4567 Дослідження U.Urealiticum та M.Hominis 400
5678 AF Genital 670
710 Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep 340
712 Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки 215
726 Рідинна цитологія ПАП-тест+виявлення ВПЧ високого ризику+7 інфекцій ЗППП 1550
794 Рідинна цитологія ПАП-тест +виявлення ВПЧ високого рівня 795
Гормони моніторінгу вагітності
 код     цена 
886 Альфа-фето протеїн 195
887 ХГЛ загал. (хоріоничний гонадотропін заг.) 195
887 ХГЛ загал. 5 тиж. 195
888 Естрадіол вільний ( Beckman Coulter) 195
889 ХГЛХГЛ загал.для невагітних і вагітних до 4 тиж + 6 дн. 195
890 ‘РАРР білок(моніторінг вагітності) 240
892 ‘Пренатальн.скринінг I трим.+PRISCA 420
892 Пренатальн.скринінг I трим.+PRISCA 420
893 Пренатальн.скринінг II трим.+PRISCA 470
894 Скринінг дефекта нервової трубки плода(PRISCA) 200
Аутоімунні захворювання
 код     цена 
903 Антитіла до 2ланцюгової ДНК 110
904 Антитіла до 1ланцюгової ДНК 110
905 Антитіла до фосфоліпідів Ig М (ORG) 170
906 Антитіла до фосфоліпідів Ig G (ORG) 170
907 ANA (антинуклеарні антитіла) 240
944 Ревмопроби (СРБ, ревматоідний фактор, антістрептолізін О) 280
945 Ревматоідний фактор Ig G+M+A 100
946 C-реактивний білок кількіст. 130
947 Антистрептолізін-о ( АСЛ-О) 80
948 (АМА-М2) Антіміхондріальні ант. 230
Діагностіка целіакії
 код     цена 
949 Гліадін Ig G 110
Процедури і маніпуляції для дорослих
Гінекологічні лікарські маніпуляції для дорослих
 код     цена 
0301 Радіохвильова  ексцизія шийки матки ( 1 категорія) 2500
0302 Радіохвильова  ексцизія шийки матки ( 2 категорія) 3000
0303 Радіохвильова  ексцизія шийки матки ( 3 категорія) 3500
1568 Встановлення вагінального тампону 80
1569 Тампон з медикаментами 100
1570 Виконання ін’єкції в шийку матки 80
1572 Інстиляція цервікального каналу 80
1573 Введення внутрішньоматкового контрацептиву (без вартості контрацептиву) 600
1574 Вилучення внутришньоматкового контрацептиву 500
1575 Хімічна коагуляція утворень слизової оболонки шийки матки 1500
1576 Радіохвильова коагуляція утворень слизової оболонки шийки матки І категорія 2000
1577 Радіохвильова коагуляція утворень слизової оболонки шийки матки ІІ категорія 2400
1578 Радіохвильова коагуляція утворень слизової оболонки шийки матки ІІІ категорія 2800
1581 Бужування цервікального каналу 200
1582 Біопсія слизової оболонки шийки матки конхотомом 1000
1582 Біопсія слизової оболонки шийки матки радіохвильовим методом ( без вартості анестезії та гістологічного дослідження) 1500
1587 Видалення поліпу цервікального каналу радіохвильовим методом 1500
1588 Видалення поліпу цервікального каналу радіохвильовим методом з гістологічним дослідженням матеріалу (без вартості анестезії) 2500
1592 Видалення поліпу цервікального каналу методом кріодеструкції (без вартості анестезії та гістологічного дослідження матеріалу ) 2000
1596 Видалення дрібних (до 0,2см) новоутворень генітальної зони — 1 елемент (без вартості анестезії та гістологічного дослідження) 300
1597 Видалення середніх (0,2 — 0,5см) новоутворень генітальної зони — 1 елемент (без вартості анестезії та гістологічного дослідження) 400
1598 Видалення великих (більше 0,5см) новоутворень генітальної зони — 1 елемент (без вартості анестезії та гістологічних досліджень) 500
1600 Відеокольпоскопія 250
1601 Повторна відеокольпоскопія 200
1602 Кольпоскопія проста 230
1605 Тест на вагітність 100
5867 Видалення новоутворень малої статевої губи 2300
7003 Розкриття бартолінової залози( хірурічний метод) 2500
992 Радіохвильова конізація шийки матки 2600
993 Радіохвильова лікування шийки матки (конус) 3600
995 Радіохвильовава ексцизія поліпа шийки матки (без вартості анестезії та гістологічного дослідження) 2500
ЛОР лікарські маніпуляції для дорослих
 код     цена 
1619 Введення турунд (без вартості лікарських засобів) 80
1623 Розтин фурункула носа (без вартості анестезії) 1000
1624 Переміщення рідини по Проетцу з ліками 250
1627 Заняття швів (1 шов) 60
1628 Вилучення сірчаних мас зовнішнього слухового ходу 300
1629 Промивання по Проетцу з ліками (кукушка) 250
1630 Передня тампонада носа тампоном Merocel 950
1630 Розтин фурункулу ЗСХ (без вартості анестезії) 650
1632 Репозиція кісток носу під м\а( без анастезі та без вартості рентгенаї) 1500
1633 Анемізація порожнини носа 80
1635 Аудіограмма 250
1636 Передня тампонада носа марлевим тампоном 250
1640 Нанесення препаратів на с\о порожнин носа 50
1642 Розтин гематоми/абсцесу переділки носа (без вартості анестезії) 570
1643 Введення лікарських засобів до порожнини гайморової пазухи 150
1644 Пункція гайморової пазухи із промиванням порожнини (без вартості анестезії) 700
1653 Розтин отгематоми 650
1653 Туалет завнішньго слухового ходу 100
1654 Первинна хірургічна обробка та ушивання м»яких тканин зовнішнього носа 1300
1660 Розтин нагноєнаї атероми вушної ділянки 1100
1661 Вилучення атероми вушної ділянки 1300
1662 Нанесення лікарських засобів на вушну раковину, накладання повязок 200
1663 Пневмомассаж барабанних перепонок 250
1664 Продування слухових труб за Політцером 250
1665 Катетеризація слухової труби лікарськими засобами 250
1668 Аплікаційна анастезія с\о ротоглотки 150
1669 Нанесення лікарських засобів на с\о ротоглотки 80
1671 Ревізія порожнини абсцесу 150
1672 Промивання лакун піднебіних мигдаликів за допомогою вакуум-насадки(без вартості медикаментів) 250
1673 Промивання лакун піднебіних мигдаликів за допомогою канюлі 200
1675 Вилучення сторонього тіла із ЛОР-органів 350
4023 Місцева анестезія 300
Урологічні лікарські маніпуляції для дорослих
 код     цена 
1026 Огляд предміхурової залози 180
1686 Взяття секрета передміхурової залози з попереднім масажем передміхурової залози 200
1687 Масаж простати пальцевий 150
1690 Бужування уретри 210
1691 Інстиляція уретри ( без вартості лікарського засобу) 100
1692 Інстиляція сечового міхура (без вартості лікарського засобу) 100
1693 Катетерізація сечового міхура 150
1705 Кругове висічення крайньої плоті (циркумцизіо) 6000
Офтальмологічні лікарські маніпуляції для дорослих
 код     цена 
1799 Біомікроскопія переднього відрізку ока 240
1800 Гоніоскопія 240
1802 Визначення внутрішньоочного тиску (пневмотонометрія) 220
1803 Тонометрія за Маклаковим 220
1804 Визначення гостроти зору (візометрія) 100
1805 Визначення характеру зору 100
1806 Проба Ширмера 100
1808 Пахіметрія рогівки 220
1809 Огляд очного дна при прямій офтальмоскопії 200
1810 Огляд очного дна при зворотній офтальмоскопії 200
1811 Лікування блефарита ( без вартості лікарських засобів) 150
1832 Лікувальний масаж повік очей 190
1833 Субкон’юнктивальна ін’єкція 140
1834 Парабульбарна ін’єкція 170
1835 Промивання носослізних каналів 250
1837 Підбір окулярів 100
1838 Виписка рецепту на окуляри 100
1839 Підбір м’яких контактних лінз 150
1840 Протизапальна інєкція ( без вартості медикаментів) 120
1841 Видалення міліуму (до 5 одиниць) 300
1842 Видалення чужорідного тіла кон’юнктиви 500
1843 Видалення чужорідного тіла рогівки 500
4024 Місцева анестезія 300
Неврологічні та вертебрологічні  лікарські маніпуляції для дорослих
 код     цена 
1869 Блокада паравертебральна (без вартості лікарського засобу) 390
2100 Паравертебральна блокада (без медикаментів)однорвазово 390
2101 Параартикулярна блокада (без медикаментів) 400
2102 Внутрішньо-суглобова ін»єкція (без медикаментів) 400
2103 Внутрішньо-м»язова ін»єкція (без медикаментів) 60
2104 Внутрішньовенна ін»єкція (без медикаментів) 90
2105 Внутрішньовенна крапельна інфузія (без медикаментів) 250
2106 Мезотерапія (без медикаментів) 200
2107 Фармакопунктура 250
2108 Акупунктура 250
2109 Апаратне витягування хребта ( тракомп»ютер) 300
2110 Постізометрична релаксація м»язів 200
2121 Паравертебральна блокада (без медикаментів)-курсове лікування від 3х процедур 300
2131 Електрофорез БТЛ 150
2132 Електроміостимуляція м»язів 150
2210 Вакуумний масаж спини (15 хв.) 100
2212 Сеанс остеопатії КСТ (краніо-сакральна терапія)(40хв.) 500
306 Проба на лідокаін 30
4022 Ударно-хвильова терапия 400
4025 Блокада в/шкірна (без вартості лікарського засобу) 150
4026 Блокада корінцева ( без вартості лікарського засобу) 490
4027 Паравертебральне введення препаратів (без вартості препаратів) 390
Дерматологічні лікарські маніпуляції для дорослих
 код     цена 
1063 Видалення новоутворень шкіри методом діатермокоагуляції більше 3 мм за 1 од 120
1065 Видалення новоутворень шкіри методом кріодеструкції більше 3 мм за 1 од 140
1875 Дерматоскопія 300
1876 Люмінісцентна діагностика захворювань шкіри 80
1877 Дослідження шкіри (на демодекс) 85
1882 Видалення новоутворень шкіри методом діатермокоагуляції до 3 мм за 1 од 90
1883 Видалення новоутворень шкіри методом кріодеструкції  до 3 мм за 1 од 100
1884 Кріомасаж обличчя, шиї, декольте 200
1885 Кріомасаж волосяної частини голови 200
1886 РВ видалення невусів більше 1 см 500
1890 РВ видалення невусів до 1 см 300
2826 Мікроскопічне дослідження на паразитарні гриби 110
8007 Видалення нооутворень (папілом, бородавок) за 1 шт 300
Комплексні пакети
 код     цена 
1610 Пакет »Високий тиск» ( консультація окуліста, невропатолога, УЗД нирок,ЗАК, ЗАМ, ЕКГ) 960
2215 Пакет гінекологічний Профогляд 568
2216 Пакет гінекологічний 40 + 920
2217 Пакет Планування вагітності 1480
2218 Пакет терапевта загальний (ЗАК, ЗАМ,ЕКГ, УЗД, консультація терапевта) 637
2300 Пакет невролого-вертебрологічний курс № 1 »лікування остеохондрозу хребта’ (без вартості медикаментів)’ 1600
2301 Пакет невролого-вертебрологічний курс № 2 »лікування гриж міжхребцевих дисків’ (без вартості медикаментів) 1700
2302 Пакет невролого-вертебрологічний курс № 3 »лікування міофасціального синдрому» (без вартості медикаменту) 1500
2303 Пакет невролого-вертебрологічний курс № 4»хондропротекторна терапія» 3000
4053 Пакет Ведення вагітності »Пакет Standart» 12940
4054 Ведення вагітності »Пакет Comfort» 17131
4055 Ведення вагітності »Пакет Maximum» 20204
81025 Пакет Атеросклеротический (консультація ендокрин., терапевта, ліпідограма, ЗАК, ЗАМ, ЕКГ, УЗД) 900
Масаж для дорослих
 код     цена 
1911 Лікувально-профілактичний масаж спини, верхніх та нижніх кінцівок (загальний масаж) 60хв 450
1912 Лікувально-профілактичний масаж спини, ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини, та попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії) 30хв 250
1913 Лікувально-профілактичний масаж шийно-комірцевої ділянки (задньої поверхні шиї, спини та рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до II ребра) 20хв 170
1915 Лікувально-профілактичний масаж попереково-крижової ділянки (від I поперекового хребця до нижніх сідничних складок) 20хв 170
1919 Лікувально-профілактичний масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до І поперекового хребця від лівої до правої аксилярної лінії) 25хв 220
1920 Лімфодринажний масаж 60хв 450
1921 Лікувальний масаж  кінцівок 20хв 170
Сестринські маніпуляції
 код     цена 
1074 Вимірювання АТ 25
1075 Використання одноразового матеріалу 45
1076 Забір венозної крові або капілярної одноразовими системами 40
1903 Внутрішньовенна ін’єкція 200
1905 Внутрішньом’язова ін’єкція 55
1908 Виконання проби на чутливість до антибіотиків 25
1910 Кварц 80
1956 Взяття урогенітального мазка для дослідження 45
4558 Інгаляція 80
9007 Ультразвук 100
9009 Магніто-терапія 150
Проктологічні лікарські маніпуляції
 код     цена 
3032 Гемороїдектомія 1 категорія  (без вартості анастезії) 7000
3032 Гемороїдектомія 2 категорія (без вартості анастезії) 10000
3971 Заняття швів (без вартості перев»язки) 200
4029 Розкритя  ( абсцеса) анального отвіра 2500
4031 Блокада (новокаінова) при гострій тріщині 390
8004 Ректороманоскопия 300
8005 Аноскопія 200
8006 Пальцеве обстеження 150
8011 Лікування внутрішнього геморою методом накладання латексних кілець 1 вузол (1 сеанс, не більше 2х вузлів) (без вартості анестезії) 2500
8012 Видалення зовнішнього геморою радіохвильовим ножем (1 вузол) (без вартості анестезії) 1500
8013 Лікування анальної тріщени радіохвим ножем (без вартості анастезії) 3200
8014 Видалення поліпа анального каналу (1 поліп) (без вартості анестезії та гістологічного дослідження) 3500
Хірургічне втручання
 код     цена 
4028 Перев»язка складна 1 сеанс 350
4029 Перев»язка складна від 3х сеансів 300
4030 Перев»язка проста 1 сеанс 200
4032 Видалення кліща 1260
4033 Пункція гематоми 400
4038 Видалення доброякісних новоутворень шкіри 1,5 см  (атерома, ліпома, гігрома, ангіома) 1300
4039 Видалення чужорідних тіл (занози, скоби, гачки) 1400
4042 Вскриття і дренування гематоми (хірургія)  (абсцес, фурункул, карбункул та ін.) 2520
4043 Вскриття поверхневого гнійника 1800
4044 Некректомия ( видалення некротизованних тканин) 1680
4046 Наложення швов на рану (1 шов) 190
4047 Наложення косметичного шва (за 1 см) 290
4052 Видалення доброякисних новоутворень мяких тканин (ліпома, атерома,гігрома,ангіома) більше 3 см 3000
58710 Ендовенозна лазерна 1коагуляція+мініфлебектомія (2 ноги) I категорія 12024,76
6109 Видалення доброякисних новоутворень мяких тканин (ліпома, атерома,гігрома,ангіома) до 3 см 1800
7007 Ендовенозна лазерна коагуляція+мініфлебектомія (1нога) I категорія 12500
7008 Ендовенозна лазерна коагуляція+мініфлебектомія (1нога) II категорія 16000
7009 Ендовенозна лазерна коагуляція+мініфлебектомія (2 ноги) I категорія 22000
7080 Ендовенозна лазерна коагуляція+мініфлебектомія (2 ноги) II категорія 25000
7081 Склерозування капілярної сітки 1400
8016 Видалення вросшої нігтьової пластинирадіовильовим ножем (без вартості анестезії) 1000
8150 Ендовенозна лазерна коагуляція+мініфлебектомія (1нога) 15000
8195 Ендовенозна лазерна коагуляція+мініфлебектомія 3 категорія 25000
Косметологія
Мезотерапія
 код     цена 
2500 Гиалрепайр 06 640
5034 Біоревіталізація 5200
6795 Мезотерапія ВЧГ 400
9876 Гиалрипайр 10 840
Плазмоліфтінг
 код     цена 
2900 Плазмоліфтінг (обличчя) 1300
2901 Плазмоліфтінг ( обличчя + шия) 1500
2902 Плазмоліфтінг (обличчя + шия+ декольте) 2000
2903 Плазмоліфтінг ( волосяна частина голови) 1300
Акция
 код     цена 
238  Пилинг Молоч + Биорепарация (Hyal-Amin) 1300
4049 Акція Механічна чистка обличя, маска, масаж, догляд в падарунок депіляція 1 зони (руки, ноги голінь, живіт, обличчя) 690
4050 Акція Пілінг обличя, маска, масаж, догляд ( воскова депіляція 1 зони, руки, ноги гомілки, живіт, обличя) 550
7370 Гиалуаль 1.8 1мл 2000
Чистка
 код     цена 
981 Чистка простая 280
982 Чистка сложная 400
Виклик додому
Лікувально-діагностичний виклик
 код     цена 
1606 Консультативний виклик додому терапевта з закриттям лікарняного листа 1000
2213 Консультативний виклик додому терапевта з оформленням лікарняного листа 850
4031 Консультативний виклик додому терапевта з медичною сестрою (кардіограма, ЗАК) 1500
4032 Консультативний виклик додому терапевта з медичною сестрою (кардіограма, ЗАК, УЗД) 2000
4033 Консультативний виклик додому терапевта з медичною сестрою (без вартості медикаментів) до  30хв 1100
4034 Консультативний виклик додому терапевта з медичною сестрою (без вартості медикаментів) більше 1год 2000

 

Комплексні програми
Ведення вагітності
736 Ведення вагітності »Пакет Standart» 12 940,00
Кас.код Складається з: Кільк. Ціна, грн.
Аналіз сечі загальний 8
Антитіла до ВІЛ (4-5 днів) 2
Гепатит В HBsAg поверхневий антиген 1
Глюкозо-толерантний тест 1
Група крові + резус фактор 1
ЕКГ (електрокардіографія) у 12 відведеннях 2
Забір біологічного матеріалу для дослідження 3
Забір венозної або капілярної крові одноразовими системами 6
Загальний розгорнутий аналіз крові (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула) 4
Кольпоскопія 1
Консультація гінеколога (ведення вагітності) 10
Консультація ендокринолога 1
Консультація офтальмолога позаштатного 1
Консультація терапевта 2
Консультація хірурга (провідний фахівець) 1
Мікробіологічне дослідження сечі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 1
Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки) 1
Пренатальна діагностика в I триместрі: (подвійний тест в 10-13 тиж.: PAPP-A, вільн.-Betta- ХГЛ) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA-5 (Siemens) 1
Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест в 14-20 тиж., оптимально в16-18 тиж.: Betta-ХГЛ, E3 вільний, АФП) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань та вроджених вад розвитку за допомогою програми PRISCA-5 (Siemens) 1
Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим антигеном (РМП) (диагностіка сифілісу)(RW) 2
УЗД молочних (грудних) залоз та регіонарних лімфовузлів 1
УЗД органів заочеревинного простору (нирки, сечоводи, сечовий міхур) 1
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні шляхи, підшлункова залоза, селезінка) 1
УЗД скринінг при вагітності, 1-й триместр, з 11т + 1д до 13т + 6д, (матка, плацента, 1 плід) 1
УЗД скринінг при вагітності, 2-й триместр з 18т + 1д до 20т + 6д, (матка, плацента, 1 плід) 1
УЗД скринінг при вагітності, 3-й триместр (матка, плацента, 1 плід) 1
УЗД щитоподібної залози та регіонарних лімфовузлів 1
Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки на атипові клітини (жінки) 1
737 Ведення вагітності »Пакет Comfort» 17 131,00
Складається з: Кільк.
Аналіз сечі загальний 8
Антитіла до ВІЛ (4-5 днів) 2
Гепатит В HBsAg поверхневий антиген 1
Глюкозо-толерантний тест 1
Група крові + резус фактор 1
ЕКГ (електрокардіографія) у 12 відведеннях 2
Забір біологічного матеріалу для дослідження 3
Забір венозної або капілярної крові одноразовими системами 6
Загальний розгорнутий аналіз крові (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула) 4
Кольпоскопія 1
Комплекс »TORCH-інфекції» №1 антитіла IgG» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2) 1
Комплекс »TORCH-інфекції» №1 антитіла IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2) 1
Комплекс »Біохімія загальна» (білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза) 1
Консультація гінеколога (ведення вагітності) 12
Консультація ендокринолога 1
Консультація з мамології (хірург, гінеколог, онколог) 1
Консультація отоларінголога позаштатного 1
Консультація офтальмолога позаштатного 1
Консультація терапевта 2
Консультація уролога (провідний фахівець) 1
Консультація хірурга (провідний фахівець) 1
Мікробіологічне дослідження матеріалу із зіву з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 1
Мікробіологічне дослідження матеріалу із носу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 1
Мікробіологічне дослідження сечі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 1
Мікробіологічне дослідження урогенітальних виділень з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 1
Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки) 1
Пренатальна діагностика в I триместрі: (подвійний тест в 10-13 тиж.: PAPP-A, вільн.-Betta- ХГЛ) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA-5 (Siemens) 1
Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест в 14-20 тиж., оптимально в16-18 тиж.: Betta-ХГЛ, E3 вільний, АФП) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань та вроджених вад розвитку за допомогою програми PRISCA-5 (Siemens) 1
Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим антигеном (РМП) (диагностіка сифілісу)(RW) 2
Тиреотропний гормон (ТТГ) 1
Тироксин загальний (Т4) 1
УЗД молочних (грудних) залоз та регіонарних лімфовузлів 1
УЗД органів заочеревинного простору (нирки, сечоводи, сечовий міхур) 1
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні шляхи, підшлункова залоза, селезінка) 1
УЗД скринінг при вагітності, 1-й триместр, з 11т + 1д до 13т + 6д, (матка, плацента, 1 плід) 1
УЗД скринінг при вагітності, 2-й триместр з 18т + 1д до 20т + 6д, (матка, плацента, 1 плід) 1
УЗД скринінг при вагітності, 3-й триместр (матка, плацента, 1 плід) 1
УЗД шийки матки (цервікометрія) 1
УЗД щитоподібної залози та регіонарних лімфовузлів 1
Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки на атипові клітини (жінки) 1
738 Ведення вагітності »Пакет Maximum» 20 204,00
Складається з: Кільк.
Аналіз сечі загальний 8
Антитіла до ВІЛ (4-5 днів) 2
Гепатит В HBsAg поверхневий антиген 1
Глікозильований гемоглобін 1
Глюкозо-толерантний тест 1
Група крові + резус фактор 1
ЕКГ (електрокардіографія) у 12 відведеннях 2
Забір біологічного матеріалу для дослідження 3
Забір венозної або капілярної крові одноразовими системами 8
Загальний розгорнутий аналіз крові (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула) 6
Кал на яйця гельмінтів 1
Коагулограма (АЧТВ, ПЧ, Фібрин, МНВ, ПТІ) 2
Кольпоскопія 1
Комплекс »TORCH-інфекції» №1 антитіла IgG» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2) 1
Комплекс »TORCH-інфекції» №1 антитіла IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2) 1
Комплекс »Біохімія загальна» (білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза) 1
Комплекс »Урогенітальний» №2 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс) 1
Консультація гінеколога (ведення вагітності) 14
Консультація дерматовенеролога (провідний фахівець) 1
Консультація ендокринолога 1
Консультація з мамології (хірург, гінеколог, онколог) 1
Консультація отоларінголога позаштатного 1
Консультація офтальмолога позаштатного 1
Консультація терапевта 2
Консультація уролога (провідний фахівець) 1
Консультація хірурга (проктологія) 1
Консультація хірурга (флебологія) 1
Мікробіологічне дослідження матеріалу із зіву з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 1
Мікробіологічне дослідження матеріалу із носу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 1
Мікробіологічне дослідження сечі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 1
Мікробіологічне дослідження урогенітальних виділень з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 1
Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки) 1
Плацентарний лактоген (HPL) 1
Пренатальна діагностика в I триместрі: (подвійний тест в 10-13 тиж.: PAPP-A, вільн.-Betta- ХГЛ) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA-5 (Siemens) 1
Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест в 14-20 тиж., оптимально в16-18 тиж.: Betta-ХГЛ, E3 вільний, АФП) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань та вроджених вад розвитку за допомогою програми PRISCA-5 (Siemens) 1
Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим антигеном (РМП) (диагностіка сифілісу)(RW) 2
Сумарні антитіла до вірусу гепатиту С (HCV IgM+IgG ) 1
Тиреотропний гормон (ТТГ) 1
Тироксин загальний (Т4) 1
УЗД венозних судин нижніх кінцівок (доплерографія) 1
УЗД молочних (грудних) залоз та регіонарних лімфовузлів 1
УЗД органів заочеревинного простору (нирки, сечоводи, сечовий міхур) 1
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні шляхи, підшлункова залоза, селезінка) 1
УЗД скринінг при вагітності, 1-й триместр, з 11т + 1д до 13т + 6д, (матка, плацента, 1 плід) 1
УЗД скринінг при вагітності, 2-й триместр з 18т + 1д до 20т + 6д, (матка, плацента, 1 плід) 1
УЗД скринінг при вагітності, 3-й триместр (матка, плацента, 1 плід) 1
УЗД шийки матки (цервікометрія) 1
УЗД щитоподібної залози та регіонарних лімфовузлів 1
Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки на атипові клітини (жінки) 1

 

Назва послуги

  Ціна, грн.
740 Пакет »Жіноче здоров`я»   2 900,00
  Складається з: Кільк.  
  Аналіз сечі загальний 1  
  ЕКГ (електрокардіографія) у 12 відведеннях 1  
  Загальний розгорнутий аналіз крові (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула) 1  
  Кольпоскопія 1  
  Комплекс »Печінкові проби» №1 (білірубін загальний, прямий, непрямий, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП) 1  
  Консультація гінеколога (провідний фахівець) 1  
  Консультація з мамології (хірург, гінеколог, онколог) 1  
  Консультація терапевта 1  
  Пап-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації і цервікального каналу) 1  
  УЗД молочних (грудних) залоз та регіонарних лімфовузлів 1  
  УЗД органів малого тазу у жінок трансвагінально (матка, маткові труби, яєчники, сечовий міхур) 1  
  УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчний міхур, жовчні шляхи, підшлункова залоза, селезінка, нирки, сечоводи, сечовий міхур) 1  
741 Пакет »Чоловіче здоров`я»   2 400,00
  Складається з: Кільк.  
  Аналіз сечі загальний 1  
  ЕКГ (електрокардіографія) у 12 відведеннях 1  
  Загальний розгорнутий аналіз крові (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула) 1  
  Комплекс »Печінкові проби» №1 (білірубін загальний, прямий, непрямий, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП) 1  
  Консультація терапевта 1  
  Консультація уролога (провідний фахівець) 1  
  Консультація хірурга (провідний фахівець) 1  
  УЗД органів малого тазу у чоловіків абдомінально (простата, сім`яні пухирці, сечовий міхур з визначенням остаточної сечі) 1  
  УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчний міхур, жовчні шляхи, підшлункова залоза, селезінка, нирки, сечоводи, сечовий міхур) 1  
  УЗД щитоподібної залози та регіонарних лімфовузлів

 

 

ГРАФИК ПРИЕМА
Пн-Пт с 8-00 до 20-00
Сб 12-00 до 18-00